Historické nahrávky autentických forem české lidové hudby

Přednáška

  • 11. 11. 2021
  • 17 hod.
  • Společenský sál Šmidingerovy knihovny
  • PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.
  • 20/10 Kč

Přednáška bude věnována tématu restaurování předmětů z papíru a knižní vazby, s krátkým úvodem do problematiky Přednáška se zvukovými ukázkami přinese přehled historických pramenů české lidové hudby v kontextu vývoje technologií záznamu zvuku a působení významných osobností a institucí spojených s českou hudební folkloristikou a etnomuzikologií. Přehled fonografických, gramofonových a rozhlasových záznamů autentických forem zejména západočeské a jihočeské lidové hudby.

Historické nahrávky autentických forem české lidové hudby | Muzeum středního Pootaví Strakonice