Život v době Lucemburské

Základní školy (2. stupeň)

V tomto programu nahlédnete do života nižší šlechty v Evropě na přelomu 14. a 15. století. Zjistíte, jak vypadal běžný život těchto lidí, co si oblékali, jak se stravovali. Praktickou formou se seznámíte s předměty určenými k zábavě či k boji. Vyzkoušíte si některé aktivity z té doby a vyplníte pracovní list, který si s sebou odnesete domů.

Termín konání: dle dohody

Délka programu: 60 – 90 minut

Vstupné: 20 Kč / žák

Pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE nutná!

Kontaktní osoba: Bc. Soňa Černovská, tel. 380 422 610

email: sona.cernovska@muzeum-st.cz