Komentovaná prohlídka vodního mlýna v Hoslovicích

Komentovaná prohlídka vás provede unikátně zachovaným vodním mlýnem na horní vodu. Tuto národní kulturní památku tvoří 3 stavby – budova mlýna, stáj s roubeným chlévem a stodola s přístavkem. Objekty mají doškové střechy a jsou dobově vybaveny. V budově mlýna si prohlédnete dochované funkční mlecí zařízení, sýpku, roubenou světnici, obytnou světnici s pecí a kachlovým sporákem. V technických budovách jsou pak k vidění nejrůznější druhy zemědělského náčiní.

Prohlídka nabízí autentický obraz života na mlýně. To podporuje i etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí v budově informačního centra vedle mlýna. Stálá etnografická expozice je věnována životu venkovského lidu, přibližuje průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Připomenuty jsou i tradiční pokrmy regionu, skladování a úprava potravin a zvykosloví během kalendářního roku.

Děti si mohou vyzkoušet vesnické hry, mlácení cepem či dojení na modelu kozy.

Termín konání: březen – říjen

Vstupné: skupinová sleva 15 Kč/žák, děti do 6 let zdarma

Pedagogický doprovod: zdarma

REZERVACE na:
Tel: 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz