Muzeum středního Pootaví Strakonice

O muzeu

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum založené roku 1894 sídlí v prostorách strakonického hradu, národní kulturní památky. Muzeum po náročné rekonstrukci otevřelo nové a zcela unikátní expozice, které představují pět hlavních oblastí typických pro město Strakonice.

Prohlédnout si tak můžete jedinečnou expozici dud a dudáctví. Ve Strakonicích působí řada dudáků a dudáckých muzik. Dudy se vyučují na místní hudební škole a ve městě se koná i věhlasný mezinárodní dudácký festival, kam se sjíždí muzikanti z celého světa. Dále expozici loutek nebo expozici historie textilní výroby. Každý jistě zná tradiční pokrývku hlavy zvanou „fez.“ Zajímavá je také expozice zbraní a motocyklů světoznámé značky ČZ. Těšit se můžete například na předválečný motocykl ČZ 500 či závodní motocykl ČZ 125 z roku 1957. A v neposlední řadě nabízíme i unikátní, v rámci střední Evropy jedinečnou, expozici věnovanou Suverénnímu řádu maltézských rytířů, který ve Strakonicích působil téměř 700 let. Čekají na vás modely lodí galera a karaka, interiér válečné lodi karaka a interiér sanitního vlaku, zmenšenina husitského vozu a mnoho dalšího.

Vše je doplněno o nejrůznější interaktivity. Na dotykových obrazovkách si můžete zahrát puzzle či pexeso, poskládat opravdové dudy a zahrát na ně, pustit audio a video nahrávky dudáckých skupin či hranou pohádku v loutkovém divadle. Pohrát si v replice saracénského stanu. Převléci se za rytíře, potěžkat si repliku rukavic a meče, přidat plyn na vystavených motorkách a posadit se na model závodní motorky.

Otevřené jsou opět i krásné prostory kapitulní síně a ambitu s restaurovanými nástěnnými malbami či vyhlídková věž Rumpál.

Otevírací doba: 1. března – 30. prosince: úterý – neděle 9:00 – 17:00 h.

Prohlídkové okruhy zde

Vstupné zde

Pobočka

Vodní mlýn Hoslovice

17 km od Strakonice v obci Hoslovice naleznete unikátně zachovaný vodní mlýn na horní vodu. Tuto národní kulturní památku tvoří 3 stavby – budova mlýna, stáj s roubeným chlévem a stodola s přístavkem. Objekty mají doškové střechy a jsou dobově vybaveny. V budově mlýna si lze prohlédnout dochované funkční mlecí zařízení, sýpku, roubenou světnici, obytnou světnici s pecí a kachlovým sporákem. V technických budovách jsou pak k vidění nejrůznější druhy zemědělského náčiní.

Prohlídka mlýna poskytuje návštěvníkům autentický obraz života na mlýně. To podporuje i etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí v budově informačního centra vedle mlýna. Stálá etnografická expozice je věnována životu venkovského lidu, přibližuje průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Připomenuty jsou i tradiční pokrmy regionu, skladování a úprava potravin a zvykosloví během kalendářního roku.

Otevírací doba:

duben – květen / září – říjen: út – ne 9:00 – 16:00 h

červen – srpen: denně 9:00 – 17:00 h

Řemeslné akce 2023:

  • 1. 4. Jaro na mlýně
  • 18. 5. Den otevřených dveří
  • 20. 5. Mlynářovo probuzení
  • 10. 6. Domácnost paní mlynářky
  • 15. 7. Dětský den
  • 26. 8. Dožínky
  • 23. 9. Babí léto na mlýně
  • 21. 10. Barvy podzimu