Výtvarné umění

Podsbírka obsahuje cenný dokumentační materiál strakonického regionu.

Výtvarné umění

Podsbírka výtvarného umění byla utvářena od založení muzea. Ne všechna díla z nejranějšího období v muzeu zůstala. Část podsbírky byla během 2. světové války zabavena. V poválečných letech se podsbírka rozrůstala především o jednotlivá díla autorů vystavujících v muzeu, dary místních občanů a o příležitostné nákupy. Většina sbírkových předmětů pochází z území českých zemí, ojediněle Slovenska. Od 80. let 20. století se novější část podsbírky zaměřuje na vazbu s regionem jižních Čech a Strakonicka. Zohledňuje regionální náměty nebo regionální původ autora či umělecké předměty jinak spjaté s regionem. Jedná se o díla z 2. poloviny 19. století až konce 20. století. Výjimku tvoří kolekce dřevěných plastik, z nichž nejstarší je z počátku 15. století.

Podsbírka obsahuje jak předměty vysoké umělecké hodnoty, tak i předměty průměrné, jejichž umělecká hodnota je nízká, ale pro region znamená cenný dokumentační materiál. Ve sbírce jsou obrazy zhotovené různými výtvarnými technikami, kresby, grafika a umělecké tisky, plastiky ze dřeva, kovu, keramiky, sádry a výjimečně skla.