Výtvarný obor ZUŠ Strakonice

Výtvarný obor ZUŠ Strakonice

výstava

14. 6. – 16. 7.

kapitulní síň

Každoroční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Strakonice.

Vstupné dobrovolné

Výtvarný obor ZUŠ Strakonice | Muzeum středního Pootaví Strakonice