Restaurování exponátů II.

Restaurování exponátů II. | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Restaurování exponátů II. | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Restaurování exponátů II. | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Restaurování exponátů II. – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0014494

O projektu

Název projektu: Restaurování exponátů II.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0014494

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Anotace projektu:

Projekt Restaurování exponátů II. navazuje na předchozí projekty IROP: 1) Památky – rekonstrukce NKP Hrad Strakonice, 2) Muzea – restaurování vybraných exponát (plastiky, oltářní prkna).

Popis realizace hlavních aktivit projektu a očekávané změny:

1) zrestaurování 17 kusů exponátů podmaleb na skle.

2) zrestaurování 4 kusů exponátů čepců.

3) zrestaurování 1 dřevořezby Kristus na oslátku.

4) zrestaurování 1 cechovní korouhve.

5) zrestaurování souboru trámů (exponát archeologické sbírky).

6) zrestaurování 1 šátku od prácheňského kroje

7) zrestaurování 2 stuh ke korouhvím a 1 šerpy na nošení korouhví.

Předpokládané umístění restaurovaných exponátů v expozicích Muzea středního Pootaví Strakonice (MSP) ve Strakonicích a v Hoslovicích.