Rekonstrukce / Projekty

Rekonstrukce / Projekty

Projekty realizované za finační spoluúčasti EU.

0213000058 Dokument – svědek času

Projekt realizovaný za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy – Iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Tématický okruh: 2. Projekty Kreativního učení realizované v kulturních institucích

Termín realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Cíl dotace: Podpora projketů kreatiního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů.

Účel dotace: Realizace projektu kreativního učení dětí a mládeže v kulturní instituci.

Dokument - svědek času | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice

Nové exponáty a restaurování

Restaurování exponátů II.

Strakonické muzeum a hrad prošel od roku 2018 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jednalo se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje s plánovanou investicí cca 120 mil. Kč z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který projekt kofinancoval a předfinancoval.

Jedná se o rekonstrukci objektů a vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžití a technické zázemí muzea. Součástí projektu je rovněž i záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb ze 13. a 14. stol. v kapitulní síni a ambitech, odstranění havarijního stavu stěny objektu hradního paláce a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených objektech. V hradním paláci vzniknou po rekonstrukci dva nové sály s bezbariérovým vstupem, které budou určeny pro přednáškovou a edukační činnost muzea. Nové prostory bude mít i knihovna s badatelnou. Jedná se celkově o plochu cca 2300m2. V rámci dalších dvou projektů také dochází k restaurování sbírkových předmětů a tedy k jejich záchraně. Většina z nich bude vystavena v nových expozicích.

V rámci rekonstrukce muzea a národní kulturní památky Strakonický hrad se uskutečnily či stále probíhají tři hlavní projekty, které byly spolufinancovány Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Rekonstrukce / Projekty | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce / Projekty | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Projekty

Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice

Nové exponáty a restaurování

Restaurování exponátů II.

0213000058 Dokument – svědek času