Rekonstrukce / Projekty

Strakonické muzeum a hrad prochází od roku 2018 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje a během tří let bude do strakonického hradu investována částka cca 120 mil. Kč z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který projekt kofinancuje a předfinancovává.

Jedná se o rekonstrukci objektů a vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžití a technické zázemí muzea. Součástí projektu je rovněž i záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb ze 13. a 14. stol. v kapitulní síni a ambitech, odstranění havarijního stavu stěny objektu hradního paláce a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených objektech. V hradním paláci vzniknou po rekonstrukci dva nové sály s bezbariérovým vstupem, které budou určeny pro přednáškovou a edukační činnost muzea. Nové prostory bude mít i knihovna s badatelnou. Jedná se celkově o plochu cca 2300m2. V rámci dalších dvou projektů také dochází k restaurování sbírkových předmětů a tedy k jejich záchraně. Většina z nich bude vystavena v nových expozicích.

V rámci rekonstrukce muzea a národní kulturní památky Strakonický hrad se uskutečnily či stále probíhají tři hlavní projekty, které byly spolufinancovány Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Rekonstrukce / Projekty | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce / Projekty | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Projekty

Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice

Nové exponáty a restaurování

Restaurování exponátů II.