Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice

Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Obnova vybraných objektů v areálu NKP hrad Strakonice -CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547

O projektu

Název Projektu: Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Anotace Projektu:

Strakonické Muzeum středního Pootaví uspělo v 52. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s projektem Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice, ident. č. 117DO3J000106. Jedná se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje. Od roku 2018 do roku 2020 byla do strakonického hradu investována částka cca 120 mil. Kč z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který projekt kofinancoval a předfinancoval.

Projekt postihuje rekonstrukci objektů a vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžití a technické zázemí muzea. Součástí projektu je rovněž i záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb ze 13. a 14. stol. v kapitulní síni a ambitech, odstranění havarijního stavu stěny objektu hradního paláce a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených objektech. V hradním paláci vzniknou po rekonstrukci dva nové sály s bezbariérovým vstupem, které budou určeny pro přednáškovou a edukační činnost muzea. Nové prostory bude mít i knihovna s badatelnou. Jedná se celkově o plochu cca 2300m2. Na stavební rekonstrukci navazuje tvorba nových expozic včetně interiérového osvětlení a AV techniky. Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů Hynek Fetterle, Miloslav Čejka a Vojtěch Lstibůrek, grafické práce provádí grafik Petr Liška. Výběrové řízení na dodavatele interiérů vyhrála firma REVYKO Praha.