Nové exponáty a restaurování

Nové exponáty a restaurování | Muzeum středního Pootaví Strakonice
Nové exponáty a restaurování | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Nové exponáty a restaurování – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012018

O Projektu

Název projektu: Nové exponáty a restaurování

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Anotace projektu:

V rámci projektu byly restaurovány sbírkové předměty, které se stanou součástí nových expozic a které již potřebovaly odborný restaurátorský zásah. Jedná se o tři plastiky. Dvě plastiky bičovaného Krista a jedna plastika vzkříšeného Krista.

Navíc byla odborně ošetřena také prkna středověkého oltáře, která byla nově objevena v rámci rekonstrukce strakonického hradu a po určení datace a původu taktéž vyžadovala restaurátorský zásah pro svou ochranu.

Všechny předměty budou vystaveny na strakonickém hradě v rámci prohlídky muzejních expozic v sekci věnované historii hradu.