Motýla jsem tu neviděl

Motýla jsem tu neviděl

výstava

1. 8. – 1. 10. 2023

kapitulní síň strakonického hradu

Otevírací doba: úterý – neděle, včetně svátků / 9.00 – 17.00 h

Snahou této výstavy je především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu.

Motýla jsem tu neviděl | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Od konce listopadu 1941 začaly být organizovány masové transporty Židů do nově zřízeného Ghetta Terezín. Město Terezín – původně vojenská pevnost byla koncem roku 1941 přeměněna na transitní koncentrační tábor. Zde měli být shromažďováni před cestou do vyhlazovacích táborů především Židé z Protektorátu Čechy a Morava. Terezín se stal přestupní stanicí na smrt pro desítky tisíc lidí.
Mezi nimi bylo také okolo 11 000 dětí a mládeže. Židovská samospráva usilovala, aby dětem v ghettu vytvořila snesitelné podmínky. Nejdůležitější otázkou i nadále zůstávala výuka, tolik potřebná pro uchování a další rozvíjení etických, estetických a intelektuálních hodnot, součástí které byly také hodiny kreslení vedené Friedl Dicker-Brandeisovou (1898-1944).
Sbírka dětských kreseb, která vznikla v  období necelých dvou let (1942-1944), je ojedinělou a nejrozsáhlejší na světě. Čítá na 4 500 prací. Snahou této výstavy je proto především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu.