Militaria

Nejstarší předměty pocházejí z 15. století. Do muzea se první militaria dostala již v počátcích jeho existence. Jednalo se o dary a nákupy od místních občanů, dary měšťanského pivovaru a České zbrojovky, sběry členů musejního spolku.

Militaria

Většina předmětů z podsbírky militarií pochází z území českých zemí nebo ze zemí patřících k habsburské monarchii. Zastoupeny jsou i ostatní evropské a mimoevropské státy (Indie, Japonsko, USA). Předměty pocházejí z období od 15. století do 2. poloviny 20. století. Do muzea se první militaria dostaly již v počátcích jeho existence. Jednalo se o dary a nákupy od místních občanů, dary měšťanského pivovaru a České zbrojovky, sběry členů musejního spolku. V roce 1953 byla část militarií převedena do Krajského muzea v Českých Budějovicích (především pistole, pušky, revolvery a signální pistole). Ve sbírce se nacházejí chladné zbraně (pobočné – bodáky, dýky, kordy, meče, palaše, šavle, tesáky), dřevcové – halapartny, kopí), palné zbraně (pistole, pušky, revolvery, samopaly), součásti palných zbraní (nábojové pásy, zámky, závěry), munice (náboje, granáty), přilby, uniformy a jejich součásti, ostatní části výstroje, řády a vyznamenání a jejich miniatury. Zajímavé jsou střelecké terče, které věnoval do muzea měšťanský pivovar ze zrušené střelnice, která se nacházela v jeho areálu.