Informace pro návštěvníky s postižením sluchu

Informace pro návštěvníky s postižením sluchu

Pro neslyšící a silně nedoslýchavé jsme připravili video průvodce, které návštěvníky provedou po strakonickém hradě a expozicích muzea.

Videa jsou nahrána v tabletech, které si zapůjčíte na pokladně muzea. Obsahují dvě sady videí. Jedna jsou otitulkována a druhá obsahují průvodce ve znakovém jazyce.

 

 

Informace pro návštěvníky s postižením sluchu | Muzeum středního Pootaví Strakonice Informace pro návštěvníky s postižením sluchu | Muzeum středního Pootaví Strakonice Informace pro návštěvníky s postižením sluchu | Muzeum středního Pootaví Strakonice Informace pro návštěvníky s postižením sluchu | Muzeum středního Pootaví Strakonice Informace pro návštěvníky s postižením sluchu | Muzeum středního Pootaví Strakonice

 

Ukázka našeho průvodce: