Historická pohlednice

Nejstarší dopisnice a novodobé pohlednice dokumentující region.

Historická pohlednice

Většina pohlednic pochází z regionu nebo jej svým obsahem nějakým způsobem dokumentuje. Podsbírka rámcově dokumentuje celé období své existence od 19. století až po současnost – od nejstarších dopisnic až po novodobé pohlednice. Podsbírka pohlednic původně nebyla systematicky sestavována, její jádro tvoří pohlednice původně archivované jako pomocný materiál. Sbírka obsahuje nejstarší formu lístkových dopisnic s obrázky žánrovými nebo obrázky z regionu, černobílé a kolorované pohlednice a pohlednice barevné.