Geologie

Předměty geologické podsbírky pochází většinou z okresu Strakonice.

Geologická podsbírka

Předměty geologické podsbírky pochází většinou z okresu Strakonice, zastoupeny jsou i předměty z dalších míst bývalé ČSR. Převážnou většinu geologického materiálu věnoval do sbírky v roce 1962  Zdeněk Trdlička, pracovník Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře. Ve sbírce jsou zastoupeny nerosty a horniny.