Genealogický kurz aneb vytvoř si svůj rodokmen

Genealogický kurz aneb vytvoř si svůj rodokmen

workshop

23. 10. / 30. 10. / 6. 11. / 13. 11. / 20. 11. / 27. 11. / 4. 12. 2023

17.00 h / víceúčelový sál

Lektor: genealog Mgr. Václav Černý

Kurz se skládá ze sedmi lekcí. Postupně se dozvíte, kde hledat informace o Vašich předcích a jak je používat při tvorbě vlastního rodokmenu. V závěru každé lekce se zájemci budou učit číst kurent.

Kurzovné:

Celý kurz (7 lekcí): 350 Kč

Jednotlivé lekce: 60 Kč (1 lekce)

Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme přihlásit se předem buď mailem: irena.novotna@muzeum-st.cz nebo telefonicky: 608 342 504.

1. lekce: pondělí 23. října 2023 od 17 hodin

Úvod do genealogie – pojmy, značky, základní literatura genealogická i odborná ve vztahu k životu předků

2. lekce: pondělí 30. října 2023 od 17 hodin

Církevní matriky – něco z historie jejich vedení, kde je hledat – práce s digiarchivy

3. lekce: pondělí 6. listopadu 2023 od 17 hodin

Celozemské katastry – Berní rula, Tereziánský, Josefský a Františkův katastr

4. lekce: pondělí 13. listopadu 2023 od 17 hodin

Pozemkové knihy – kde jsou, co v nich lze nalézt, jak s nimi pracovat

5. lekce: pondělí 20. listopadu 2023 od 17 hodin

Soupisy poddaných – jedinečný jihočeský pramen?

6. lekce: pondělí 27. listopadu 2023 od 17 hodin

Další prameny a práce s daty  – Archivní fondy a jejich využití, Výhody a nevýhody jednotlivých genealogických programů

7. lekce: pondělí 4. prosince 2023 od 17 hodin

„Jak tedy na rodokmen?“ – závěrečná lekce, shrnutí poznatků a praktických rad pro vlastní bádání; genealogická poradna s vlastním pátráním účastníků kurzu

Genealogický kurz aneb vytvoř si svůj rodokmen | Muzeum středního Pootaví Strakonice