Genealogický kurz

Genealogický kurz aneb vytvoř si svůj rodokmen

kurz

23. 10. / 30. 10 / 6. 11. / 13. 11. / 20. 11. / 27. 11. / 4. 12.

17 hodin / víceúčelový sál muzea

Lektor: genealog Mgr. Václav Černý, Ph.D.

Kurz se skládá ze sedmi lekcí. Postupně se dozvíte, kde hledat informace o Vašich předcích a jak je používat při tvorbě vlastního rodokmenu. V závěru každé lekce se zájemci budou učit číst kurent.

Celý kurz (7 lekcí): 350 Kč / Jednotlivé lekce: 60 Kč (1 lekce)

 

  1. lekce: pondělí 23. října 2023 od 17 hodin

Úvod do genealogie – pojmy, značky, základní literatura genealogická i odborná ve vztahu k životu předků

  1. lekce: pondělí 30. října 2023 od 17 hodin

Církevní matriky – něco z historie jejich vedení, kde je hledat – práce s digiarchivy

  1. lekce: pondělí 6. listopadu 2023 od 17 hodin

Celozemské katastry – Berní rula, Tereziánský, Josefský a Františkův katastr

  1. lekce: pondělí 13. listopadu 2023 od 17 hodin

Pozemkové knihy – kde jsou, co v nich lze nalézt, jak s nimi pracovat

  1. lekce: pondělí 20. listopadu 2023 od 17 hodin

Soupisy poddaných – jedinečný jihočeský pramen?

  1. lekce: pondělí 27. listopadu 2023 od 17 hodin

Další prameny a práce s daty  – Archivní fondy a jejich využití, Výhody a nevýhody jednotlivých genealogických programů

  1. lekce: pondělí 4. prosince 2023 od 17 hodin

„Jak tedy na rodokmen?“ – závěrečná lekce, shrnutí poznatků a praktických rad pro vlastní bádání; genealogická poradna s vlastním pátráním účastníků kurzu

Genealogický kurz | Muzeum středního Pootaví Strakonice