Fotografie

Většina fotografií pochází z regionu nebo jej svým obsahem dokumentuje.

Fotografie

Většina fotografií pochází z regionu nebo jej svým obsahem nějakým způsobem dokumentuje. Převážná část fotografií je z 2. poloviny 20. století. Cennou část tvoří fotografie z 30. let 20. století, dokumentující vývoj města Strakonice a menší soubory fotografií z přelomu 19. a 20. století a ojedinělé záběry strakonického hradu z konce 19. století.

Podsbírka fotografií nebyla původně systematicky sestavována. Její jádro tvoří fotografie původně archivované jako pomocný materiál. Tato skutečnost vysvětluje velkou rozdílnost kvality a historické hodnoty fotografií.