Dudy a dudácké tradice

V rámci prohlídkové trasy se seznámíte s rozsáhlou expozicí dud a dudáctví. Ta mapuje jak historii tohoto zajímavého hudebního nástroje, tak současnou dudáckou tradici v Čechách i v zahraničí. V současnosti jsou ve světě rozšířeny desítky typů dud. Liší se velikostí, použitým materiálem, stavbou, způsobem nafukování, tónovým rozsahem, laděním ad. S mnohými z nich se lze setkat právě ve strakonickém muzeu, které má největší dudáckou sbírku ve střední Evropě. V expozici si prohlédnete více než 100 hudebních nástrojů. A to nejen různé typy dud, ale také rozličné dechové nástroje či hudební instrumenty, které dudy při hře tradičně doprovází.

Samostatnou část expozice tvoří dudy z našeho území, které řadíme k tzv. středoevropské dudácké zóně. Lze si prohlédnout produkci současných tvůrců z Čech a Moravy i nástroje starší, hlavně z 19. a 20. století. Důraz je kladen na místní dudáckou tradici. Dudy totiž patří k symbolům našeho regionu i města Strakonice. Působí tu řada dudáků, několik dudáckých muzik, dudy se dokonce vyučují na místní hudební škole a ve městě se koná věhlasný mezinárodní dudácký festival. 

Pro zájemce jsou v expozici připraveny četné zvukové nahrávky i zajímavá dudácká videa. V dotykových obrazovkách si lze prohlédnout množství ikonografických materiálů a přečíst další informace k dudáctví. Expozice myslí také na malé návštěvníky, pro které je připraveno hned několik interaktivit.