Dudáctví

Nejmladší podsbírka založená v roce 2004. Záměrem při vytvoření této specializované podsbírky bylo shromáždit exponáty vztahující se k dudáctví na jedno místo.

Dudáctví

Dudáctví je nejnovější podsbírkou strakonického muzea. Vzhledem k dudáckým tradicím města i regionu a dlouhodobému zájmu o toto téma byla tato podsbírka založena dne 1. 7. 2004. Obsahuje různé písemné i ikonografické materiály k tématu českého i světového dudáctví, materiály z pozůstalostí regionálních dudáků, zajímavé rukopisy včetně notových záznamů, plakáty a letáky z rozličných dudáckých akcí i materiály vztahující se ke strakonickému mezinárodnímu dudáckému festivalu. Nechybí ani trojrozměrné předměty s dudáckou tématikou. Časově sbírkové předměty dokumentují období od 19. století do současnosti.