Dokument – svědek času

0213000058 Dokument – svědek času

Projekt realizovaný za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy – Iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Tématický okruh: 2. Projekty Kreativního učení realizované v kulturních institucích

Termín realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Cíl dotace: Podpora projketů kreatiního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů.

Účel dotace: Realizace projektu kreativního učení dětí a mládeže v kulturní instituci.

Dokument - svědek času | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Strakonické muzeum v roce 2022 otevřelo nové expozice. Jenou z nich je i unikátní expozice věnovaná řádu maltézských rytířů, kteří ve Strakonicích působili skoro 700 let. V expozici je umístěno i několik velice důležitých zakládajících listin. V projektu jsme se zaměřili na důležitost dokumentu jako svědka času a dějin, jeho výrobu, zpracování, psaní, pečetění a v neposlední řadě i jeho reprodukcí. Lektoři odborně zaškolili pracovníky muzea a edukátory, kteří dohromady vytvořili a rozpracovali nový edukační program pro školy a školky, které muzeum začalo uvádět ve své nabídce pro školy.

V rámci projektu vznikl edukační program a již byl nabídnut místním školkám a školám a stane součástí stálé nabídky, která je každoročně nabízena školám na začátku školního roku. Součástí programu je jednak výklad v expozicích muzea – historie řádu a návaznost na Strakonice a také zařazení listin do kontextu dějin řádu a vysvětlení jejich významu. Další část programu je již kreativní, kdy si účastníci vyrobí ruční či škrobový papír, získají povědomí o technologickém procesu výroby dříve a dnes, vyzkouší si výrobu různých druhů psacích materiálů a získají povědomí o jejich chronologii. Uvidí i praktické použití a seznámí se s dnešními technologickými postupy tvorby reprodukcí a jejich druhy. Účastníci v expozici najdou vedle listin samotných i pečetě, různící se jak druhem materiálu, tak způsobem jejich připojení k danému dokumentu. Předmětem výkladu budou i motivy na pečetích použité (rod Bavorů, Řád maltézských rytířů, cechy). V rámci projektu vzniklo i video představujícíc složitou výrobu pergamenu, které účastníkům kurzu pusťíme v rámci programu a vysvětlujeme pojem pergament a jeho využití pro dokumenty v historii. Na konci programu jsou pro účastníky připraveny pracovní listy, na kterých si shrnou nejdůležitější informace. Program školám zabere jedno dopoledne.

První část byla zpracována jako povrchová úprava a zušlechtění papíru. Jedná se o tzv. škrobové papíry, v historii hojně využívané.  Názornou ukázkou použití pečetí je také výroba typu přitištěné pečetě na pohled, s ukázkou historické kaligrafie.

Hlavní, druhou částí kurzu a kreativního učení je tedy samotná výroba ručního papíru. Pomocí papírenských sít se papírová suspenze čerpá z van, následně se lisuje a suší až do konečné podoby papíru dle historických technologií.

Výroba pergamenu je vzhledem k časové náročnosti provedení názorně prezentována pomocí videozáznamu.