Dokument – svědek času

0213000058 Dokument – svědek času

Projekt realizovaný za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy – Iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Tématický okruh: 2. Projekty Kreativního učení realizované v kulturních institucích

Termín realizace: 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Cíl dotace: Podpora projketů kreatiního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů.

Účel dotace: Realizace projektu kreativního učení dětí a mládeže v kulturní instituci.

Dokument - svědek času | Muzeum středního Pootaví Strakonice

Strakonické muzeum v letošním roce otevřelo nové expozice. Jenou z nich je i unikátní expozice věnovaná řádu maltézských rytířů, kteří ve Strakonicích působili skoro 700 let. V expozici je umístěno i několik velice důležitých zakládajících listin. V projektu jsme se zaměřili na důležitost dokumentu jako svědka času a dějin, jeho výrobu, zpracování, psaní, pečetění a v neposlední řadě i jeho reprodukcí. Lektoři odborně zaškolí pracovníky muzea a edukátory, kteří dohromady vytvoří a rozpracují nový edukační program pro školy a školky, které muzeum začne uvádět ve své nabídce pro školy.

V rámci projektu vznikne edukační program, který bude nabídnut místním školkám a školám. Součástí programu bude výklad v expozicích muzea – historie řádu a návaznost na Strakonice a také zařazení listin do kontextu dějin řádu a vysvětlení jejich významu. Další část programu bude již kreativní, kdy si účastníci vyrobí ruční papír či škrobový papír, získají povědomí o technologickém procesu výroby dříve a dnes, vyzkouší si výrobu různých druhů psacích materiálů a získají povědomí o jejich chronologii. Uvidí i praktické použití a seznámí se s dnešními technologickými postupy tvorby reprodukcí a jejich druhy. Účastníci v expozici najdou vedle listin samotných i pečetě, různící se jak druhem materiálu, tak způsobem jejich připojení k danému dokumentu. Předmětem výkladu budou i motivy na pečetích použité (rod Bavorů, Řád maltézských rytířů, cechy). V rámci projektu vznikne i video, kde natočíme složitou výrobu pergamenu, které účastníkům kurzu pustíme a vysvětlíme pojem pergament a jeho využití pro dokumenty v historii. Na konci programu  účastníci ještě vyplní pracovní listy a shrnou si tak nejdůležitější informace. Program školám zabere jedno dopoledne.

Hlavní částí kurzu a kreativního učení je tedy samotná výroba ručního papíru. Pomocí papírenských sít se papírová suspenze čerpá z van, následně se lisuje a suší až do konečné podoby papíru dle historických technologií. Výroba pergamenu, bude vzhledem k časové náročnosti provedení názorně prezentována pomocí videozáznamu. Účastníci si mohou vyzkoušet jeho broušení, hlazení a psaní na jeho povrch. Součástí kurzu je i povrchová úprava a zušlechtění papíru. Jedná se o tzv. škrobové papíry, v historii hojně využívané.  Názornou ukázkou použití pečetí bude výroba typu přitištěné pečetě na pohled, s ukázkou historické kaligrafie.