Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

18. 5.

Volný vstup do nových expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, loutek a loutkářské tradice, motocyklů a zbraní značky ČZ a do jedinečné expozice věnované řádu maltézských rytířů. Zpřístupněna bude také kapitulní síň s ambitem, černá kuchyně a vyhlídková věž Rumpál.

Připraveny budou komentované prohlídky a dílničky pro děti.

Detail pootevřených starých dveří.