Černá kuchyně

Černá kuchyně se nachází u průjezdu z druhého hradního nádvoří na třetí. Dochovaná místnost s pecí sloužila patrně jako pekárna. Vedle ní se nacházela klenutá komůrka k uskladnění chleba a klenutá světnice, kde se připravoval chlebný kvas a odkládalo pekařské náčiní. Pekárna sloužila později jako prádelna, světnice a byla využívána jako náhradní byt. V letech 1819–1826 se zde místo pekárny nacházelo vězení. Poté byl prostor upraven na byt úředního sluhy. 

Expozice Němí svědci minulosti

Ve dvorku u černé kuchyně jsme pro návštěvníky strakonického hradu připravili výstavu zajímavých artefaktů z Prácheňska nazvanou Němí svědci minulosti. Převážně se jedná o kamenné prvky, výjimkou je unikátní dřevěný kříž. Část předmětů se svou historií přímo váže k hradu a ke Strakonicím, jiné svým původem přesahují hranice našeho okresu. K některým existuje tak málo informací, že jsou doposud záhadou.

V průběhu sezóny jsou v černé kuchyni instalovány různé výstavy.