ARCHEOLOG PhDr. JAN MICHÁLEK

ARCHEOLOG PhDr. JAN MICHÁLEK

vzpomínková výstava

3. 8. – 14. 8.

víceúčelový sál

zdarma / na požádání na pokladně muzea

út – ne / 9 – 17 h

V pondělí 27. 6. 2022 nás náhle a zcela nečekaně opustil nestor jihočeské archeologie, přední český specialista na dobu železnou, vynikající archeolog a dobrý člověk, PhDr. Jan Michálek. Jeho život a dílo jsou spojeny zejména s jižními Čechami, kde již jako student, posléze pak jako archeolog plzeňské expozitury Archeologického ústavu a poté po mnoho desítek let jako pracovník Muzea středního Pootaví ve Strakonicích provedl stovky archeologických výzkumů a povrchových prospekcí, zpracoval a publikoval nepřeberné množství odborných studií článků a knih a v neposlední řadě jako přednášející na Jihočeské univerzitě vychoval mnoho svých mladších následovníků. Jeho bohatá činnost se ovšem neomezovala jen na jižní Čechy, ale od počátku 90. let 20. století patřil k pilířům přeshraniční spolupráce s bavorskými i rakouskými kolegy. Odborná erudice Jana Michálka byla vyjádřena i jeho spoluautorstvím tří svazků Archeologie pravěkých Čech. Jan Michálek odešel bohužel uprostřed rozdělané práce, přesto se již za svého života stal skutečnou legendou (nejen) jihočeské archeologie. Čest jeho památce!

ARCHEOLOG PhDr. JAN MICHÁLEK | Muzeum středního Pootaví Strakonice