O mlýnu

Areál vodního mlýna leží v obci Hoslovice 17 km jihozápadně od Strakonic u Hoslovického potoka. Tvoří jej tři stavby – mlýn s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky.

Návštěva vás přenese do dob dávno minulých. Autentický obraz života na mlýně připomíná původní hospodářské vybavení s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířátka. 

Zapůsobí na vás také životní příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů. 

Celkovou atmosféru pak dokreslují pravidelné akce s programem pro děti, pouštěním mlýnského kola, ukázkami starých řemeslných technik spojených s ochutnávkou tradičních pokrmů a čerstvě upečeného chleba.

Vodní mlýn a pan mlynář si také zahráli ve třech českých pohádkách: Kouzla králů, Vodník a Karolínka, Tři bratři.

Otevřeno:
duben, květen, září, říjen / úterý – neděle 9:00 – 16:00 hod.
červen – srpen / denně 9:00 – 17:00 hod.
Poslední návštěvníci budou vpuštěni do areálu mlýna 30 minut před koncem otevírací doby.
Zákaz vstupu se psy.

Vstupné:
Prohlídka:  Řemeslná akce:
plné40 Kčplné50 Kč
snížené20 Kčsnížené25 Kč
rodinné80 Kčrodinné100 Kč
Kompletní ceník zde.

Řemeslné akce v roce 2023:

  • 1. 4. Jaro na mlýně
  • 18. 5. Den otevřených dveří
  • 20. 5. Mlynářovo probuzení
  • 10. 6. Domácnost paní mlynářky
  • 15. 7. Dětský den
  • 26. 8. Dožínky
  • 23. 9. Babí léto na mlýně
  • 21. 10. Barvy podzimu

Z historie

První zmínka o hoslovickém mlýně pochází již z roku 1352. Více pramenů pochází až ze 70. let 16. století, kdy část vsi Hoslovice patřila k johanitskému panství. Díky podrobným informacím v archiváliích řádu lze sestavit seznam majitelů mlýna až do současnosti. Nejstarší zápisy z první gruntovní knihy pocházejí z počátku 20. let 17. století. Mlýnu je zde věnována samostatná složka.

Rodina Harantova

Posledním rodem, který se zapsal do dějin mlýna, byl rod Harantů, který koupil mlýn v roce 1829. Způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let 20. století izolovali od společnosti kvůli nejrůznějším perzekucím, kterými jim tehdejší komunistický režim neustále ztrpčoval život, byl výjimečný. Odmítli veškerý technický pokrok, a proto je poslední dochovanou technickou úpravou žentour z počátku 20. století. V areálu tak zůstal zakonzervován tradiční venkovský způsob života, dokumentující hospodaření přibližně ve 20. letech 20. století.

Současný stav

Poslední majitel Karel Harant zemřel v lednu 2004. Po skončení dědického řízení začala jednání o dalším osudu mlýna, který byl již značně zchátralý. Po mnoha jednáních se polorozpadlého mlýna ujal Jihočeský kraj. 1. března 2005 schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje odkoupení této jedinečné technické památky a majetek předalo do správy strakonického Muzea středního Pootaví, které je jím zřizováno.

V červnu 2008 byl areál prohlášen národní kulturní památkou.

Podle odborníků je zcela unikátní především z hlediska vývoje mlynářství. Jde o jedinečný v místě dochovaný mlýn v Čechách, vzácný doklad způsobu hospodaření a technologie mletí, která byla ve většině mlýnů nahrazována modernějšími již od poloviny 19. století.

Od roku 2005 do prosince 2007 probíhala náročná rekonstrukce v celkové výši téměř 18 mil. Kč. Areál mlýna byl po celkové obnově zpřístupněn veřejnosti od počátku dubna 2008. Hned v prvním roce si ho prohlédlo asi 18 tisíc lidí.

Již brzy po otevření se stal areál vodního mlýna přirozeným centrem turistického ruchu zdejšího regionu šumavského Podlesí a lidé si zvykli sem přicházet nejen na pravidelně se opakující akce. Aby však mohl celý areál plnohodnotně fungovat pro veřejnost, bylo ještě nutné vytvořit zázemí k zajištění provozu, konání akcí a poskytování služeb návštěvníkům. 

Nové budovy informačního a kulturního centra a technického zázemí byly otevřeny 28. 4. 2012 s celkovým nákladem cca 9 mil. Kč. Součástí je i stálá etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí, věnovaná životu venkovského lidu. Přibližuje průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Představuje i tradiční pokrmy regionu, skladování a úpravu potravin a zvykosloví během kalendářního roku.

V současné době můžete vodní mlýn navštívit sezonně od začátku dubna do konce října v rámci běžných komentovaných prohlídek či jednou měsíčně na celodenních tematicky zaměřených řemeslných akcích. Akce zpestřuje pečení chleba, jeho ochutnávka, pouštění mlýnského kola, tradiční jarmark a folklorní vystoupení. 

Zajímavosti z okolí

V okolí mlýna lze navštívit i další zajímavosti. Například místní rozhlednu nad vsí Hoslovice, z jejíhož vrcholku lze spatřit vrchy Šumavy Bobík a Boubín. V nedalekých Česticích můžete obdivovat krásy místní Kalvárie (www.cestice.cz) a v obci Krušlov pak Machův vyřezávaný malovaný včelín s řezbářskou výzdobou interiérů (www.kruslovskyvcelin.cz).