Z historie

První zmínka o hoslovickém mlýně pochází již z roku 1352. Více pramenů pochází až ze 70. let 16. století, kdy část vsi Hoslovice patřila k johanitskému panství. Díky podrobným informacím v archiváliích řádu lze sestavit seznam majitelů mlýna až do současnosti. Nejstarší zápisy z první gruntovní knihy pocházejí z počátku 20. let 17. století. Mlýnu je zde věnována samostatná složka.

Posledním rodem, který se zapsal do dějin mlýna, byl rod Harantů, který koupil mlýn v roce 1829. Způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let 20. století izolovali od společnosti kvůli nejrůznějším perzekucím, kterými jim tehdejší komunistický režim neustále ztrpčoval život, byl výjimečný. Odmítli veškerý technický pokrok, a proto je poslední dochovanou technickou úpravou žentour z počátku 20. století. V areálu tak zůstal zakonzervován tradiční venkovský způsob života, dokumentující hospodaření přibližně ve 20. letech 20. století.

Anna a František Harantovi.
Anna a František Harantovi.