Rekonstrukce

Poslední majitel Karel Harant zemřel v lednu 2004. Po skončení dědického řízení začala jednání o dalším osudu mlýna, který byl již značně zchátralý. Po mnoha jednáních se polorozpadlého mlýna ujal Jihočeský kraj. 1. března 2005 schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje odkoupení této jedinečné technické památky a majetek předalo do správy strakonického Muzea středního Pootaví, které je jím zřizováno.

V červnu 2008 byl areál prohlášen národní kulturní památkou.

Podle odborníků je zcela unikátní především z hlediska vývoje mlynářství. Jde o jedinečný v místě dochovaný mlýn v Čechách, vzácný doklad způsobu hospodaření a technologie mletí, která byla ve většině mlýnů nahrazována modernějšími již od poloviny 19. století.

Od roku 2005 do prosince 2007 probíhala náročná rekonstrukce v celkové výši téměř 18 mil. Kč. Areál mlýna byl po celkové obnově zpřístupněn veřejnosti od počátku dubna 2008. Hned v prvním roce si ho prohlédlo asi 18 tisíc lidí.

Již brzy po otevření se stal areál vodního mlýna přirozeným centrem turistického ruchu zdejšího regionu šumavského Podlesí a lidé si zvykli sem přicházet nejen na pravidelně se opakující akce. Aby však mohl celý areál plnohodnotně fungovat pro veřejnost, bylo ještě nutné vytvořit zázemí k zajištění provozu, konání akcí a poskytování služeb návštěvníkům.

Nové budovy informačního a kulturního centra a technického zázemí byly otevřeny 28. 4. 2012 s celkovým nákladem cca 9 mil. Kč. Součástí je i stálá etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí, věnovaná životu venkovského lidu. Přibližuje průběh zemědělských prací, pěstování a zpracování některých důležitých plodin a chov dobytka. Představuje i tradiční pokrmy regionu, skladování a úpravu potravin a zvykosloví během kalendářního roku.

V současné době můžete vodní mlýn navštívit sezonně od začátku dubna do konce října v rámci běžných komentovaných prohlídek či jednou měsíčně na celodenních tematicky zaměřených řemeslných akcích. Akce zpestřuje pečení chleba, jeho ochutnávka, pouštění mlýnského kola, tradiční jarmark a folklorní vystoupení.