Mlynářovo probuzení

Mlynářovo probuzení

řemeslná akce

20. 5.

10.00 – 16.00 h

Tematická řemeslná akce s pečením a ochutnávkou chleba, řemeslným jarmarkem, komentovanými prohlídkami, pouštěním mlýnského kola a dílničkami pro děti.

Akce se koná za každého počasí.

Vstupné 50/25 Kč

Mlynářovo probuzení | Muzeum středního Pootaví Strakonice