Dětský den

Dětský den

akce

16. 7.

10.00 – 17.00 h

Zábava pro celou rodinu v Hoslovicích. Stanoviště se zástupci z řad Armády ČR,
Červeného kříže, Policie ČR, psovodů a Hasičů. Kreativní dílny a hry pro děti.

Akce se koná za každého počasí.

Vstupné: 50/25 Kč

Dětský den | Muzeum středního Pootaví Strakonice