Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

18. 5.

Volný vstup do areálu mlýna a etnografické expozice. Komentované prohlídky.

Zdarma / V rámci Mezinárodního dne muzeí

Den otevřených dveří | Muzeum středního Pootaví Strakonice