Muzejní noc

Muzejní noc

Akce

10. 6.

17.00 – 23.00 h

Oživlé expozice řádu maltézských rytířů, dud, textilní výroby, loutek a motocyklů značky ČZ. Potkáte v nich například středověkého písaře, sestřičky v sanitním vlaku, čaroděje, dudáky a loutkoherce. Těšit se můžete také na malování na obličej, promítání krátkých filmů o rekonstrukci hradu, dílničky pro děti, dětské dobové kostýmy, výuky hry na dudy a trénink vodění loutek (LS Radost) či na trenažér závodní motorky.

Zpřístupněna bude také kapitulní síň s ambitem, kde si můžete mimo jiné prohlédnout výstavu výtvarného oboru ZUŠ Strakonice. Do 20.00 h můžete také vystoupat na vyhlídkovou věž Rumpál.

Doprovodný program na nádvoří:

17:00  Zahájení 

17:10  Vystoupení DDM Strakonice / Disco dance, Dance art, Hudební kroužek DDM

17:45  Dechový orchestr ZUŠ Strakonice

18:30  Taneční skupina Monkeys

19:00  Jak se dělá muzeum – přednáška / víceúčelový sál

20:00  SHŠ Vendetta

20:30  Švandova dudácká muzika

21:00  SHŠ Berit – šermířské klání a vůně střelného prachu

21:30  Taneční skupina Monkeys

22:00  SHŠ Berit Vimperk – ohňová show

22:15  Rozloučení s Bílou paní

Muzejní noc | Muzeum středního Pootaví Strakonice
plakát
Muzejní noc | Muzeum středního Pootaví Strakonice
program