Den otevřených dveří

Akce

18. 5. 2022

9.00 – 17.00 hod.

V rámci Mezinárodního dne muzeí jsme si pro vás připravili volný vstup do všech našich objektů.

Navštívit můžete nové expozice na strakonickém hradě, černou kuchyni, kapitulní síň s přilehlým ambitem, vyhlídkovou věž Rumpál i Vodní mlýn v Hoslovicích.

Nové expozice představující pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program), dudáckou a loutkářskou tradici. V  prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Součástí jsou i interaktivní prvky. Na dotykových obrazovkách si můžete zahrát puzzle či pexeso, poskládat dudy a zahrát na ně, pustit audio a video nahrávky dudáckých skupin či hranou pohádku v loutkovém divadle. Pohrát si v replice saracénského stanu. Převléci se za rytíře, potěžkat si repliku rukavic a meče, prolézt si model husitského vozu či interiér sanitního vlaku. Přidat plyn na vystavených motorkách a posadit se na model závodní motorky.

Součástí prohlídky jsou i dva animované filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století.

V rámci prohlídky lze navštívit také kapitulní síň s ambitem, černou kuchyni a vyhlídkovou věž Rumpál. A dvě výstavy: Studenti na hradě 3 a Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Strakonice.

Den otevřených dveří | Muzeum středního Pootaví Strakonice