Zámecká galerie

PRODLOUŽENO: Karel IV. a Prácheňsko

Zámecká galerie

Výstava dětských výtvarných prací u příležitosti 700. výročí narození Otce vlasti. Výtvarná díla na námět život a dílo Karla IV. Zmíněny budou i střípky z historie Strakonicka v provázanosti na Karla IV.

Výstava Karel IV. a Prácheňsko je prodloužena do 15. července 2016.

 

Letošní rok je rokem Karla IV., neboť si připomínáme 700 let, které uplynuly od jeho narození 14. května 1316. Český král a císař Svaté říše římské, nazývaný také Otec vlasti, byl vynikající státník a diplomat, aktivní spisovatel, vizionář, dobrý hospodář, poslušný křesťan i nadšený cestovatel. Ovlivnil naši zemi a její okolí jako málokdo – stovky míst jsou s ním a dobou jeho vlády spojeny, ať už jde o karlovská města, obce, hrady, tvrze, vinice nebo církevní památky.

 

Může se na první pohled zdát, že naše město a jeho blízké okolí nepatří mezi ty vyvolené lokality, které by Otce vlasti nějak významně připomínaly. Hledali jsme proto stopy faktografické i legendární a nalezli jsme je. „S trochou nadsázky lze říci, že Karlův vztah k Prácheňsku se formoval již v osobě jeho rodičů – matky, české královny Elišky Přemyslovny a otce, českého krále Jana. Králováci na Volyňsku se právy a povinnostmi podobali Chodům na Domažlicku… privilegia, vztahující se především k hospodaření v královských lesích jim byly poprvé uděleny právě královnou Eliškou roku 1314,“ zmiňuje Miroslav Šobr z Odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.

 

A nejsou to jen šumné lesy na Volyňsku, ale i královácká ves Záhoříčko, Záhoří u Chelčic, Myštice na Blatensku, hrádek Křikava u Černivska, Bavorov, dnešní zřícenina hradu Helfenburk, hrad Kašperk, Újezdec na Blatensku, Sušice, Kašperské hory, Klínovice, Podolí, Doubravice, Třebohostice nebo Pivkovice, ale i Strakonice, kterým byla v době Karla IV. v roce 1367 potvrzena Bavorem IV. městská privilegia nebo malebné Lhenice, kde se s nejslavnějším a nejúspěšnějším panovníkem české historie můžeme setkat osobně.

 

„Dívá-li se člověk na lhenickou kašnu, zaujme ho v první řadě socha Karla IV., která se tyčí v jejím středu. Socha se zde objevila až po polovině 19. století a o její zhotovení se postaral pražský akademický sochař F. Pischelt,“ uvádí ve své práci Tomáš Hunčovský. „Jelikož v současné době provádí Městys Lhenice rozsáhlou rekonstrukci náměstí, mohou se naši návštěvníci potěšit pohledem na sochu v rámci červnové výstavy v kapitulní síni,“ doplňuje kurátorka výstavy Marie Kotlíková.

 

Muzeum středního Pootaví Strakonice uspělo se svojí žádostí o poskytnutí dotaci Jihočeského kraje na projekt Karel IV. a Prácheňsko, který je realizován pod záštitou člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky. Ve spolupráci s partnery budou ve středu 1. 6. 2016 slavnostně zahájeny dvě výstavy. V 17 hodin proběhne v Zámecké galerii ve Strakonicích vernisáž výstavy výtvarných prací žáků DDM Strakonice a literárních prací studentů Gymnázia Strakonice za doprovodu loutkového a hudebního vystoupení.

 

Následně v 18 hodin bude v kapitulní síni na strakonickém hradě veřejnosti představen unikátní předmět, který byl s laskavým svolením Římskokatolické církve zapůjčen. Po dlouhých desetiletích tak opustil své útočiště pod oltářem jednoho z nejznámějších zdejších rodů. „Nebudeme zatím prozrazovat, o jaký předmět se jedná, ale můžeme slíbit, že je přímo spojen s postavou Karla IV. Doprovodí jej dvě cenné listiny, potvrzené Otcem vlasti, které se váží k našemu mlýnu v Hoslovicích,“ přibližuje Marie Kotlíková. Akce bude provázena divadelním vystoupením a bude zakončena závěrečným koncertem.

Pro Ty, kteří mají rádi historii, obdivují Karla IV. nebo jen rádi hledají, přemýšlí a bádají, připojujeme fotografie, které jsou vodítkem k odpovědi na Vaši otázku: O jaký unikátní předmět se jedná?