Zámecká galerie

Kresba a grafika – Tomáš Němejc

Vernisáž 30. 4. v 16:00 hodin.

Tomáš Němejc se narodil 18. 6. 1980 a žije v obci Vejprnice. Vystudoval ZČU Plzeň. Jeho díla jsou založená na bravurním zvládnutí kresby. Vychází z reality, kterou svými fantazijními vizemi přetváří v novou skutečnost.

Podle Tomáše Němejce se většina prací na výstavě bude týkat problematiky teritorií, pohybu a pobývání člověka v přírodě. „Toto téma jsem začal řešit už před několika lety, v souvislosti se svým potulováním okolo řeky nebo v lesích a sledováním vodního ptactva. Vlastně už moje diplomová práce byla zaměřena na mapování prostoru, přirozeného pohybu tvorů v něm a narušování tohoto prostoru člověkem. Tehdy jsem se snažil kresby řešit mnohem úsporněji a stylizovaně, ovšem postupem času jsem se vrátil opět k popisnější formě a začal jsem se věnovat hlavně tématu pozorovatelů. Motiv pozorovatele, skrytého nebo zabředlého v nějakém terénu nebo vegetaci je pro mě pořád živý, zvláště také proto, že stejnou situaci zažívám i já sám, když si vyrazím s dalekohledem do nějakých mokřadel nebo jen po břehu řeky. V současnějších drobnějších kresbách si zkouším zachytit pozorovatele vysílené nebo dokonce zemřelé při příliš dlouhém čekání.“ uvádí dále.

U autora jde často spíše o kresebné fragmenty, které mají málokdy formu dokončených a vytříbených obrazů. Jsou to spíše skici k obrazům, k jejichž realizaci se díky pracovnímu shonu dostává.

Na výstavě budou prezentovány kresbičky úplně titěrné, které si kreslí pro zábavu, až po kresby dokončené velkoformátové.

Vstupné dobrovolné.

 

 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena.