Zámecká galerie

Jan Čížek – Pastely z Milešovky

Pastely z Milešovky v Zámecké galerii

Výstava jihočeského krajináře Jana Čížka s názvem „Pastely z Milešovky“ představí v Zámecké galerii výběr z jeho díla. Muzeum středního Pootaví výstavu připravilo k malířovu významnému životnímu jubileu. Jan Čížek letos oslaví 80 let. Narodil se 15. 3. 1934 ve Vídni. V roce 1937 přesídlil do Lhoty Střelskohoštické, kde rodiče zakoupili zemědělskou usedlost. Tam žije i tvoří dosud. Vystudoval reálné gymnázium ve Strakonicích, vysokou školu ukončil na ČVUT v Praze jako elektrotechnický inženýr. Uměleckou dráhu započal roku1972, kdy se stal soukromým žákem akad. malíře Jiřího Rejžka, obor krajinář. Je členem Unie výtvarných umělců ČR. Byl účastníkem všech malířských sympózií pořádaných Národním parkem Šumava.

Výstava bude zahájena 6. 5. 2014 ve 13 hodin neformálním „posezením“ s autorem přímo v galerii.