Zámecká galerie

Fotoklub Blatná

Fotografická výstava.

Výstava představí hlavní činnost fotoklubu BlaFo Blatná – fotografování a vše kolem něj.
členové: Veronika Holmanová, Václav Machovec, Lucie Šlaisová, Jiří Opatrný, Marcela Šebková.
Blatenský fotoklub (BlaFo) byl založen v říjnu 2007 a je volným sdružením zájemců o výtvarnou fotografii. Členové fotoklubu se schází v budově Domu dětí a mládeže v Blatné. Každoročně představujeme svoji tvorbu na výroční výstavě a jsme účastníky soutěže fotoklubů v Mapových okruzích Český ráj, Blatenská růže. V letošním roce jsme pořadateli MO Vysočina.

Prodlouženo do 27. dubna!!!