Z dění…

Mikulášská obchůzka ze vzpomínek Josefa Lady

Josef Lada (*17. 2. 1887, †14. 12. 1957), který tak mistrně dovedl svými kresbami z prostředí české vesnice navodit vánoční náladu, v knize vzpomínek Kronika mého života podává přesvědčivé svědectví o staročeské tradici mikulášské obchůzky.

"Když napadl první sníh, říkali nám staří, že svatý Martin přijel na bílém koni, a tu jsme si my děti vypočetly, kdy už zase přijde svatý Mikuláš. Mívaly jsme před jeho příchodem takový příjemný strach, bály jsme se jeho metly i jeho chlupatého sluhy – čerta, ale zase jsme se tešily na dárky, které nám nadělí. Nebývalo jich nikdy mnoho: pár sušených švestek, trochu cukrlat v barevných papírcích a několik červených jablíček – ale vždy jsme z těch dárků mívaly ohromnou radost, protože byly od svatého Mikuláše… 

Vtom zabouchal u nás Mikuláš metlou na okno a hned také na dveře světnice.

"Už jsou tady! – prokrýlepána," vykřikl bratr a já jsem byl ihned pod postelí. Tam jsem slyšel, jak rodiče Mikuláše vítají a ptají se, kde nechal čerta. "Mám ho venku uvázaného u vaší hrušky – javornice. Já vím, že tu máte málo místa a ten chlupáč divokej by vám tu mohl ještě něco rozbít! No – a máte vy vůbec nějaké děti? Žádné tady nevidím, a mám s sebou pro ně plno všelijakých dárků!" – "I máme pane Mikuláš! Máme přece ještě kluka Josefa – polez ven, kluku zatrápená, svatý Mikuláš chce s tebou mluvit!"

Mě se ven moc nechtělo, ale měl jsem strach, aby se Mikuláš nedopálil a nevrátil se pro čerta, tak jsem se raději vyšoural zpod postele doprostřed světnice.

"Modlit," poručil Mikuláš a já jsem hned poslechl. Klekl jsem na kolena a drmolil jsem jednu modlitbu za druhou, pletl jsem v strachu páté přes deváté, ale Mikuláš byl přece se mnou spokojen. Pokynul mi, abych se ještě zeptal rodičů, zdali se ve škole dobře učím a také doma řádně poslouchám. A když jsme slyšel od rodičů, že to se mnou ujde, vytáhl z košíku velký papírový sáček s dárky a podal mi ho. Radostně jsme mu poděkoval, a sotva odešel, hned jsem obsah sáčku vysypal na ševcovskou třínožku. Jemine – to bylo dobrých věcí!"

 

Převzato z: JARKOVSKÝ, Jaroslav. Příběh českých Vánoc. Petrklíč, 2011. ISBN 978-80-7229-257-80.