Z dění…

Ústavní listina Československé republiky

Před 100 lety 29. února 1920 přijalo Národní shromáždění československé Ústavní listinu Československé republiky. Ta zrušila Prozatímní ústavu. Po rozdělení Československa byla Ústava České republiky přijata 16. prosince 1992 Českou národní radou a byla dosud změněna šestkrát.

Ústava je soubor norem, které rozdělují státní moc a stanovují pravomoci jejích nositelů. Jedná o základní zákon státu, který stanoví náležitosti státního zřízení a upravuje postavení občanů vůči státu.