Z dění…

Benátské zrcadlo

Benátské zrcadlo je velké středové zrcadlo lemované menšími, fasetovanými, broušenými či rytými zrcadlovými segmenty. Segmenty vytvářejí díky svému broušení světelné lomy a odlesky. Celkový dojem tak působí velmi luxusně a nevšedně.

Benátská zrcadla vznikla v 17. století v italských Benátkách. Již od 18. století se vyráběla také v severních Čechách. Jedna nejznámější tehdejší manufaktura byla ve Sloupu v Čechách, vedená hrabětem Kinským. Koncem 19. století se již benátská zrcadla vyvážela z Čech zpět do země svého vzniku a odtud pak do celého světa pod tamní značkou. Proto se těmto zrcadlům říká benátská.
Technologie benátských zrcadel spočívá v tom, že se fasety a dekory brousí na čiré sklo, které se potom pokoví pravým stříbrem a tím se na skle se vzorem vytvoří zrcadlová vrstva. Všechny práce na benátských zrcadlech jsou prováděny ručně, proto je každý kousek jiný.

Benátské zrcadlo ze sbírky strakonického muzea jsme nechali v nedávé době restaurovat. Jukněte do fotogalerie.