Z dění…

Předmět měsíce – září

Papír nad zlato!

Výběr papírových platidel z našeho území

Papírová platidla

Papírová platidla se vyvinula z peněžních směnek a úvěrových úpisů, se kterými se v Evropě obchodovalo už v raném středověku. Peněžní směnka vydaná bankou se označuje jako „bankovka“. V České republice smí dnes bankovky vydávat pouze Česká národní banka.

 

Historie papírových platidel

První papírová platidla vůbec se objevila ve starověké Číně, ale v Evropě je jejich historie podstatně kratší. Na území rakouské monarchie začala první papírová platidla vydávat císařovna Marie Terezie (* 1717, † 1780) a nazývaly se „Banko-zettel“ – doslova „bankovní lístek“, zkomoleně „bankocetle“. Následující emise státních měn už zahrnovaly nejen platidla kovová, ale i papírová.

 

Krytí papírových platidel

Papírová platidla nemají hodnotu skutečnou, ale pouze zástupnou. V různých obdobích byla jejich hodnota kryta skutečnými drahými kovy, uloženými v bance, a bylo tedy možné si v bance směnit papírové peníze za odpovídající množství zlata nebo stříbra. Bankovky nekryté drahými kovy vydávané státem se nazývají „státovky“. Dnešní papírová platidla ČR už ale drahými kovy kryty nejsou, jde v podstatě o systém kreditu od státu.

 

Měna rakouské monarchie

V Habsburské monarchii (a tedy i u nás) se v letech 1754 – 1892 platilo zlatými. Do vzniku Rakouska-Uherska roku 1867 se měna nazývala rakouským zlatým, poté rakousko-uherským zlatým. Německy se na bankovkách psalo „Gulden“, zatímco na mincích se razilo „Florin“, maďarsky se měna všude označovala „forint“. Jeden zlatý měl 100 krejcarů.

Roku 1892 došlo k měnové reformě a až do roku 1918 se platilo rakousko-uherskou korunou. Německý název koruny je „Krone“, maďarský „Korona“. Jedna koruna měla 100 haléřů.

Nově vzniklá ČSR zavedla vlastní měnu, korunu československou. Ta byla vystřídána dnešní korunou českou.

Všechna vystavená papírová platidla pochází ze sbírky Muzea středního Pootaví Strakonice. V této sbírce se jich nachází mnohem více, zde je prezentován pouze úzký výběr předmětů.

 

Víte, že:

Směnný kurz při měnové reformě roku 1892 byl 1 zlatý = 2 koruny. Od této doby se drží zvyk říkat desetikoruně „pětka“, protože nová desetikoruna odpovídala hodnotě pěti starých zlatých.