Z dění…

Předmět měsíce srpen

Píšťaly se zásobníkem vzduchu z tykve

Tři vystavené píšťaly pochází z různých míst, ale mají podobný typ konstrukce. Jedna z píšťal je z Rumunska, kde se tomuto nástroji říká „tuiga“. Tento kus byl vyroben v 1. polovině 20. století. Druhé dvě píšťaly pocházejí z Indie a nazývají se „pungi“ nebo také „tiktiri“. (Píšťala s mušličkami je pouze kopie z Čech, na které je místo tykve použito tvrdé soustružené dřevo.)

Tuiga a pungi

Tuiga i pungi jsou vyrobeny z tykve, do které jsou usazeny píšťaly z rákosu, bambusu, nebo dřeva. U tuigy jsou obě píšťaly melodické (tedy je na ně možné hrát melodii), zatímco u pungi je melodická pouze jedna píšťala a druhá při hře souvisle „hučí“ jedním tónem (podobně jako u dud). Někdy může být píšťal i více, například čínský typ píšťaly s tykví mívá píšťaly tři, z toho jen jednu melodickou. V Rumunsku také mají píšťalu z tykve s jedinou píšťalou, té se říká „talv“.

Píšťala pungi je v Indii a Pákistánu tradičním lidovým nástrojem, který používají také tzv. zaříkávači hadů.

K čemu ta tykev?

Tykev tvoří zásobník (rezervoár) vzduchu. Hudebník je pak díky tomuto zásobníku a vytrénovanému způsobu dýchání schopen hrát nepřetržitou melodii, ve které nejsou slyšitelné pauzy na nadechování, jako u jiných dechových nástrojů. Píšťaly s tykví na našem území nejsou obvyklé, ale stejný princip hry je i u píšťal s měchuřinou, které jsou u nás známější. U těch je zásobníkem vzduchu měchuřinový či kožený váček. Hra nepřetržité melodie díky zásobníku vzduchu je typická také pro hru na dudy.

Nezapomeňte navštívit v době od 20. srpna do 14. září také naši výstavu dud v kapitulní síni strakonického hradu!

(Vstupné na výstavu je zahrnuto v ceně vstupenky do muzea.)

Příští měsíc se můžete těšit na papírová platidla rakouskouherská i československá.