Z dění…

Duben – Antonín Zellerin: Obraz sv. Petra a sv. Pavla

Vystavené dva páry obrazů zobrazují sv. Petra a sv. Pavla. Obrazy nejsou signované, ale podle malířského rukopisu jsou připisovány strakonickému malíři Antonínu Zellerinovi (také psaný "Celerin"), který žil v letech 1786– 1870.

Tento malíř po sobě zanechal celou řadu děl, několik z nich je ve sbírkách Muzea středního Pootaví Strakonice. Maloval obrazy s církevními náměty, například obrazy v kapličkách křížové cesty na dnes již zaniklé tzv. Zellerinově stráni ve Strakonicích na pravém břehu řeky Otavy. Nevyhýbal se ale ani světským námětům, jak dokládá 11 malovaných střeleckých terčů, které se dochovaly ve sbírce našeho muzea. Jeho dílem jsou i předlohy pro litografie tzv. Prácheňské svatby (ojedinělé zachycení podoby prácheňského kroje v 1. polovině 19. století).

Jeden pár obrazů je provedený technikou tempery na kartónu, druhý je olejomalba na plátně. Tempera je levnější technika, proto bývá malíři používána ke zhotovení skic, zatímco finální dílo bývá malováno olejem. Jenomže vystavené temperové obrazy jsou provedeny výrazně pečlivěji, malba je velmi precisí a propracovaná. Olejomalby jsou naopak jen rychle nahozeny na plátno, vidíme jednodušší rukopis a menší zájem o detaily.
Může snad být olejomalba v tomto případě jen skicou pro temperu? Proč vznikly tyto dva páry velmi podobných obrazů? Nevíme… Napište nám své názory na nela.korbelova@muzeum-st.cz (Mgr. Nela Korbelová – konzervátorka Muzea středního Pootaví Strakonice).

Restaurování obrazů

Všechny čtyři vystavené obrazy měly natolik zčernalý lak, že malba byla nečitelná. Oběma olejomalbám navíc chyběl vypínací rám. Proto jsme roku 2015 přistoupili k restaurování. Byly sejmuty staré lakové vrstvy, olejomalby byly po rentoaláži (přenesení na nové plátno) vypnuty do nově zhotovených rámů. Místa s odloupnutou vrstvou malby si vyžádala retuše.

 

Mgr. Nela Korbelová