Z dění…

Předmět měsíce srpna – Pánský sokolský kroj

Při příležitosti 150 let od založení Sokola prezentujeme kompletní pánský sokolský kroj.

 

Slavnostní mužský sokolský kroj

Vystavený slavnostní sokolský kroj byl do sbírek muzea darován roku 1996. Podle nápisové pásky na prsou jde o kroj člena ze Strakonic, z župy Jeronýmovy.

Kabátec a kalhoty šil vyhlášený strakonický krejčí Josef Vavruška, jak dokládá cedulka vzadu na krku kabátce. Oděv je vyroben z vlněného sukna, kabátec má hedvábnou podšívku. Čepice a košile pochází dle razítka výrobce ze Sokolské prodejny ČOS, Praha III. Tyršův dům. Do čepice patří pero, ideálně sokolí, ale je dovoleno použít i pera jiná. Čepice je vlněná s hedvábnou podšívkou a košile je z bavlny.

Součástí kroje je i usňový opasek s ozdobnou sponou s nápisem „SOKOL“.

Pouze vystavené boty bohužel ke kroji nepatří. Originální boty zůstaly v depozitáři muzea, protože při obouvání na figurínu by se poškodily. Použili jsme ale velmi podobné černé vysoké boty.

Tento „předmět měsíce“ není jedinou sokolskou stopou v expozici našeho muzea. Dokážete při prohlídce najít také slavnostní ženský kroj a prapor?

 

1885 – 2015

130 let Sokola v jižních Čechách

Česká obec sokolská oslavila v roce 2012 výročí 150 let od svého založení v roce 1862. V jižních Čechách vznikla první sokolská župa 23 let poté, 15. srpna 1885. Nová župa byla nazvána po vojevůdci Janu Žižkovi z Trocnova a jejím sídlem se stalo město Tábor.

Územně rozsáhlá Žižkova župa se rozdělila 3. května 1891, kdy na území na pravém břehu Vltavy nadále působila župa Žižkova a na levém břehu byla ustavena župa Jana Husa se sídlem v Českých Budějovicích.

K dalšímu rozdělení došlo 22. května 1898, aby se zefektivnila správa župy. V Blatné tak vznikla župa Jeronýmova, pojmenovaná po husitském kazateli Jeronýmu Pražském. Sídlem této župy byly nejprve Strakonice, později se sídlo přesunulo do Písku.

Od roku 2005 se sloučily původní „husitské“ župy z jižních Čech (Husova, Žižkova a Jeronýmova) do jediné župy Jihočeské. Ta sdružuje na území celého Jihočeského kraje 50 tělocvičných jednot s více než devíti tisíci členy. Sídlem župy jsou České Budějovice, střediska zůstávají v Písku a v Táboře. Celkový počet žup v České republice je 44.

Česká obec sokolská se podílí na akcích sportovních, kulturních i společenských. Organizuje sportovní aktivity v nejrůznějších disciplínách jak rekreačně, tak závodně. Činnost Sokola byla zakázána v průběhu obou světových válek. Nejdelší zákaz činnosti ale přišel roku 1948 a trval až do roku 1989.

Zdroj informací: webové stránky České obce sokolské, text Ing. Zuzana Sekalová (www.sokol.eu)