Z dění…

Říjen 2015 - Bronzová sekerka

1000 – 800 let př. n. l.

Vystavená sekerka pochází z mladší doby bronzové, je tedy asi tři tisíce let stará. Byla odlita ze slitiny mědi, pravděpodobně z bronzu[1]. Její hmotnost je 519 g.

Sekerku náhodně nalezl pan Martin Kareš v katastru obce Malá Turná (okres Strakonice). K nálezu došlo na začátku letošního roku a krátce poté byl předmět předán do sbírky strakonického muzea. Je to jediná sekerka tohoto typu, kterou naše muzeum vlastní. Jde o typ sekerky s týlními laloky, který vývojově navazuje na starší sekerky s laloky středovými. Sekerka s týlními laloky není příliš běžná, podobné nálezy známe na strakonickém okrese ještě ze Skočic, z jiných oblastí pak např. z Opalic, Červeného Poříčí nebo z Malého Boru.

Konzervace

Po předání do muzea byla v naší dílně sekerka konzervována. Protože se předmět dochoval v poměrně dobrém stavu, nebyla konzervace složitá. Po odstranění korozních produktů se konzervační zásah soustředil na odsolení kovu (desalinace), protože soli by po čase zapříčinily korozi.

Fotografie stavu předmětu před konzervací.

 

[1] Protože analýza složení slitiny nebyla zatím provedena, nemůžeme s jistotou říci, jestli se jedná bronz či spíše o mosaz. Přesnější je tedy hovořit o „slitině mědi“.