Z dění…

Předmět měsíce duben – Nevhodně sádrované nádoby z archeologických výzkumů

Ve vestibulu strakonického muzea jsou v dubnu vystavené nádoby pocházejí z výzkumů archeologa Bedřicha Dubského ze 30. let 20. století. Ukazují nekvalitně, téměř komicky sádrované nádoby. Byly pravděpodobně slepovány v rámci školní výuky dětí. Tyto silně nepovedené ukázky restaurování keramiky skrývá muzeum ve svých depozitářích, kde čekají na rekonzervaci.

Po vystavení budou nádoby opatrně rozebrány na jednotlivé střepy. Tam, kde to stav dochování umožňuje, se střepy poté nově slepí. Pokud je ale dochován pouze takový fragment, který neumožňuje rekonstrukci celého tvaru původní nádoby, ponecháme takový střep spíše samostatně, než abychom si k němu něco domýšleli.

Ukázky mnohem lépe restaurovaných nádob si můžete prohlédnout v naší stálé expozici archeologie!

Vystavené předměty:
(I) – Malá miska. Přešťovice (pole pana Jungvirta). Výzkum Bedřicha Dubského z roku 1934. Doba římská. (II) – Velká mísa. Přešťovice (žárové pohřebiště). Výzkum Bedřicha Dubského z roku 1934. Doba stěhování národů (5. století). (III) – Velká dvojkónicky klenutá mísa. Přešťovice (žárové pohřebiště). Výzkum Bedřicha Dubského z roku 1934. Doba římská (1. pol. 4. století). (IV) – Menší miska. Přešťovice (žárové pohřebiště). Výzkum Bedřicha Dubského z roku 1934. Doba římská (4. století). (V) – Menší situlovitá miska. Přešťovice (žárové pohřebiště). Výzkum Bedřicha Dubského z roku 1934. Doba římská (2. polovina 3. století). Inventář archeologických sbírek muzea ve Strakonicích z roku 1932 od Bedřicha Dubského.

 

Příští měsíc se můžete těšit na rakouský úřednický klobouk.