Z dění…

Předmět měsíce července – hlava husity z pomníku Mistra Jana Husa

 

Letos uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Vzhledem k významnému výročí bude po celý červenec vystaveno ve vstupní hale muzea torzo ze sochy Jana Žižky z Trocnova. Torzo bylo součástí sousoší Mistra Jana Husa. Sousoší vytvořil v letech 1925-1926 akademický sochař Vojtěch Šíp z Plzně.


V roce 1923 získal Okresní osvětový sbor ve Strakonicích od obce Strakonice místo na Dubovci (před zámkem) k postavení pomníku M. J. Husa. Dne 6. července 1925 byl pod patronací městské rady položen základní kámen a již 13. září 1925 byl Husův pomník slavnostně odhalen. Den předtím byl Dubovec městskou radou přejmenován na Husovo nábřeží.

O rok později 19. září 1926 přibyly k Husovi další čtyři postavy: Jan Žižka z Trocnova, Jiří z Poděbrad, německý křižák a pán z Rožmberka. Na pomníku byl vytesán text s parafrází Husova textu z díla Výklad Viery, Desatera a Páteře: „SVĚTLÉ PAMÁTCE M. JANA HUSI – 1925 – HLEDEJ PRAVDU – UČ SE PRAVDĚ – MILUJ PRAVDU – PRAV PRAVDU – DRŽ PRAVDU AŽ DO SMRTI – VŽDYŤ – ŽÁR PRAVDY NEZHASÍ – KDO LIDI ZDRTÍ – A ŽIVOT VE LŽI – HORŠÍ BYL BY SMRTI“. Když vstoupilo 15. září 1940 v platnost nařízení o dvojjazyčných německo-českých nápisech a české nápisy byly odstraňovány, nápis na pomníku byl ponechán. Pomník však urážel city Němců, německý křižák a německý šlechtic se poddávali králi J. z Poděbrad a Žižkovi, proto byly tyto sochy zakopány za pomníkem. Nejméně poškozený J. z Poděbrad byl po 5. květnu 1945 postaven na nádvoří zámku.Dnes stojí před základní školou v ulici Krále J. z Poděbrad. V souvislosti se stavbou nového přemostění soutoku Otavy s Volyňkou bylo torzo pomníku (postava Husa a klečícího pána z Rožmberka) přemístěno do Rennerových sadů. Torzo ze sousoší (hlava husity) se zachovalo ve sbírce muzea. Pán z Rožmberka byl před několika roky umístěn pod zastřešenou rampu nad hradním sklípkem.


Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa připomene návštěvníkům stálé expozice rovněž výstavka nazvaná Jan Hus a husitství na pohlednici (kázání, obhajoba, věznění a upálení Mistra Jana Husa a období husitských válek) ze sbírky Jaroslava Bouška.