Z dění…

Dvě pistole v kazetě

Tyto dvě jednoranné pistole v kazetě daroval muzeu strakonický hoteliér Antonín Liška roku 1949. Byly vyrobeny v Berlíně pravděpodobně v 80. letech 19. století. Pažba pistolí je z ebenového dřeva, ostatní části jsou ocelové zdobené gravírováním a mosaznou tauzií, hlaveň je černěná. Kazeta je dřevěná, vyložená vlněnou tkaninou.

Účel pistolí
Není jisté, zda jde o pistole soubojové nebo o pistole ke střelbě na terč (i když teoreticky mohly zbraně sloužit oběma účelům). Teorii soubojových pistolí podporuje kazeta s příslušenstvím a označení pistolí římskými číslicemi „I“ a „II“. Na druhou stranu jemná regulace mířidel a regulace citlivosti spouště ukazuje spíše na sportovní terčovou střelbu, tato možnost se jeví jako pravděpodobnější.

Jde o zbraně se závěrovým systémem Lefaucheux. Nabíjely se do nich jednotné náboje – nabíjí se tedy zezadu, vložením náboje do komory v hlavni. Po stisknutí spouště kohoutek narazí do úderníku, který trefí zápalku v náboji s dojde k výstřelu. Vnitřní průměr hlavně je 10 mm a délka hlavně 210 mm.

Výrobce
Podle nápisu uvnitř kazety je výrobcem zbraní Heinrich Barella, který žil v letech 1819 – 1893 v Německu. Nejprve měl svoji výrobu v Magdeburgu, od roku 1860 se stal dodavatelem zbraní německého panovnického dvora v Berlíně – nejprve Pruského království a po roce 1871 i nově vzniklého Německého císařství. Dodával zbraně i jiným dvorům Evropy, šlo o luxusní zboží a zbraně nejvyšší kvality. Po jeho smrti výrobu převzal jeho syn a značka „Barella“ existovala až do roku 1916.

Nápis v kazetě:
H. BARELLA
Kaiserl.(licher) Königsl.(licher) Hofbüchsenmacher
BERLIN
Česky:
Heinrich Barella
Císařsko-královský
dvorní výrobce pouzder
Berlín

Příslušenství v kazetě
Součástí kazety bylo i další příslušenství, ze kterého se bohužel dochovala pouze olejnička. Lze předpokládat, že se jednalo o nástroje na výrobu nábojů.

Bližší informace najdete v červenci u vystaveného předmětu ve vestibulu muzea! 

Za informace o těchto pistolích patří poděkování Vojenskému historickému ústavu.

Příští měsíc se můžete těšit na: Vějíře z 19. století.