Z dění…

Korouhev cechu mlynářů z roku 1834

Korouhev je reprezentačním symbolem cechu. Tyto předměty bývají vyrobeny z luxusních materiálů a vynikají mistrovským řemeslným zpracováním.

Při výrobě této korouhve byl použit pravý brokát, tj. hedvábí protkávané vlákny z drahých kovů, v tomto případě vlákny stříbra. Technikou žakárského tkaní se v brokátu vytváří dekorativní květinové vzory. Brokátové jsou i stuhy, které korouhev lemují a dokonce i na střapce je použit dracoun z drahých kovů.

Malby na korouhvi zobrazují patrony cechu, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Na obraze sv. Václava je i tabulka s tímto věnovacím nápisem:
Tito Obrazy
obetowany ke
cti a chwále Bozí
od Paní Alžběty man
želky slovutného Pá
na Jána Vincenc
Sseffežika toho czasu
Wrchního řiditele
na welko Přeworskym
panstvi Strakonic.
wlastnice mlegna
slanjckeho nákladem
gegim zřizeny roku
1834

Mlynářské cechy vznikají od 16. století. Roku 1859, za vlády císaře Františka Josefa I., bylo cechovní zřízení mlynářů zákonem zrušeno. Vystavená korouhev tedy své funkci reprezentace cechu sloužila 25 let. Zrušené cechy pak dočasně nahrazují Společenstva mlynářů a od roku 1883 je mlynářství svobodnou živností (což má ale za následek pokles kvality výroby). Na konci 19. století je zaznamenán historicky nejvyšší počet mlýnů u nás.

 

Korouhev byla restaurována v roce 2012.