Z dění…

Předmět měsíce

Únor – Československá ústava

Před 100 lety přijalo Národní shromáždění Ústavní listinu Československé republiky.

Leden – Benátské zrcadlo

Benátské zrcadlo ve sbírkách strakonického muzea.