Z dění…

Zelený čtvrtek

Na zelený čtvrtek si křesťané připomínají památku poslední večeře Páně. Pojmenování „zelený“ vychází z lidového pojetí, které jej odvozuje od požívání pokrmů z prvních zelených rostlin.
Při slavnostní mši při Gloria se naposled rozezní kostelní zvony a poté utichnou až do vzkříšení na znamení Kristova utrpení. V lidovém prostředí se říká, že „zvony odletěly do Říma“. Jejich zvuk nahrazuje v kostelích „dřevěné zvonění“ klepačkami. Také po vesnicích se dodnes rozeznívá hrkání, rachtání, klapání až do Gloria o Bílé sobotě, kdy děti obchází obec s dřevěnými klapačkami a řehtačkami od malých tvarů do ruky po veliké trakaře.
Zajímavý je také zvyk honění Jidáše. Patří k nejstarším českým velikonočním hrám. Z původního náboženského obřadu se vyvinula dětská zábava s popěvky namířenými proti Jidáši a Židům. Dodnes se na Strakonicku v několika obcích dochovala obchůzka s Jidášem, ale provozuje se na Bílou sobotu.
V paměti lidí se ještě v polovině 20. století dochoval Zelený čtvrtek jako den vhodný k zahájení zemědělských prací a také k trhání bylin pro zvýšení jejich blahodárného účinku.

A nakonec, pro ty, kdo se neradi nudí, jsme připravili krátkou křížovku. Tak hezký zelený čtvrtek…

Přílohy

krizovka.jpg (281 KB)